De therapeuten

Marianne de Planque (1964)

Ik ben systeemtherapeut en als erkend supervisor NVRG en SKJ geregistreerd en geef individuele en groepssupervisie in het kader van de opleiding tot systeemtherapeut en Systeem-therapeutisch werker. Verder werk ik al jaren in de (specialistische) jeugd-GGZ.

Mijn werkwijze is dat ik in samenwerking met de cliënt ga onderzoeken wat de hulpvraag is en hoe we daarmee aan de slag gaan. Het werken vanuit contact is hiervoor de basis. Naast gezinstherapie geef ik ook relatietherapie. Vaak gaat partnerrelatie-problematiek samen met gezinssituaties. Je relatie verandert vaak als je ook ouders bent geworden. Belangrijk voor de therapie is om inzicht te krijgen hoe je zelf opgegroeid bent en hoe je relaties zijn binnen je eigen gezin van herkomst. Hier zal in de therapie ook naar gekeken worden.

Ik werk al jaren met Verbindend gezag/ geweldloos verzet zowel in groepsverband als individueel met opvoeders. Ik geloof dat vanuit dit gedachtegoed en interventies ouders weer in de regie rol kunnen komen en de relatie ouder kind kan verbeteren.

info@koneksie-gezinstherapie.nl
06 2454 3470

Voor supervisie (NVRG)  in verband met je opleiding tot STW of ST kun je bij terecht

contact

Frits westhof (1954)

Ik ben gezins- en relatiecoach en SKJ geregistreerd. Al heel vroeg ben ik vanuit mijn eigen opgroeisituatie gespitst op en gevoelig voor onderlinge verhoudingen, ieders behoefte om gezien en gehoord te worden.

Belangrijk vind ik om voldoende oog voor elkaar te hebben en verbinding met elkaar te zoeken. Dat zit hem vaak in woordgebruik en andere, vaak non-verbale, uitingen. Daar de aandacht op vestigen en er de vaak onbewuste achtergrond van te onderzoeken, kan veel duidelijkheid scheppen over je eigen interactiepatronen en dus ook hoe die te veranderen om elkaar beter te leren verstaan.

Ik ben in 1977 als leerkracht basisonderwijs gestart en heb direct al het belang van de connectie met de ouders op het welbevinden van hun kind, mijn leerling gezien. Ik heb vanaf 1990 in diverse functies jongeren en ouders kunnen begeleiden in het zichzelf en elkaar beter leren begrijpen en met elkaar omgaan. De laatste 12 jaar als gezins- en relatiecoach waarbij Verbindend gezag/ geweldloos verzet een van de pijlers is.

Als coach vind ik het belangrijk dat je je gesteund en vrij voelt in je persoonlijke ontwikkeling en gender-oriëntatie. Waarbij het ontdekken van iemands eigenheid in relatie tot de normen en waarden van de maatschappij een belangrijke plaats inneemt. Soms kan de inzet van video-opnames heel verhelderend zijn om de eigen reacties in de onderlinge interacties terug te kijken en te analyseren.

info@koneksie-gezinstherapie.nl
06 4876 7638

Het ontdekken van je eigenheid is een belangrijk onderdeel van de coaching

contact

De therapeuten

Marianne de Planque (1964)
Ik ben systeemtherapeut en als erkend supervisor NVRG en SKJ geregistreerd en geef individuele en groepssupervisie in het kader van de opleiding tot systeemtherapeut en Systeem-therapeutisch werker. Verder werk ik al jaren in de (specialistische) jeugd-GGZ.

Mijn werkwijze is dat ik in samenwerking met de cliënt ga onderzoeken wat de hulpvraag is en hoe we daarmee aan de slag gaan. Het werken vanuit contact is hiervoor de basis. Naast gezinstherapie geef ik ook relatietherapie. Vaak gaat partnerrelatie-problematiek samen met gezinssituaties. Je relatie verandert vaak als je ook ouders bent geworden. Belangrijk voor de therapie is om inzicht te krijgen hoe je zelf opgegroeid bent en hoe je relaties zijn binnen je eigen gezin van herkomst. Hier zal in de therapie ook naar gekeken worden.

Ik werk al jaren met Verbindend gezag/ geweldloos verzet zowel in groepsverband als individueel met opvoeders. Ik geloof dat vanuit dit gedachtegoed en interventies ouders weer in de regie rol kunnen komen en de relatie ouder kind kan verbeteren.

info@koneksie-gezinstherapie.nl
06 2454 3470

Voor supervisie (NVRG)  in verband met je opleiding tot STW of ST kun je bij terecht

contact

Frits westhof (1954)
Ik ben gezins- en relatiecoach en SKJ geregistreerd.

Al heel vroeg ben ik vanuit mijn eigen opgroeisituatie gespitst op en gevoelig voor onderlinge verhoudingen, ieders behoefte om gezien en gehoord te worden. Belangrijk vind ik om voldoende oog voor elkaar te hebben en verbinding met elkaar te zoeken. Dat zit hem vaak in woordgebruik en andere, vaak non-verbale, uitingen. Daar de aandacht op vestigen en er de vaak onbewuste achtergrond van te onderzoeken, kan veel duidelijkheid scheppen over je eigen interactiepatronen en dus ook hoe die te veranderen om elkaar beter te leren verstaan.

Ik ben in 1977 als leerkracht basisonderwijs gestart en heb direct al het belang van de connectie met de ouders op het welbevinden van hun kind, mijn leerling gezien. Ik heb vanaf 1990 in diverse functies jongeren en ouders kunnen begeleiden in het zichzelf en elkaar beter leren begrijpen en met elkaar omgaan. De laatste 12 jaar als gezins- en relatiecoach waarbij Verbindend gezag/ geweldloos verzet een van de pijlers is.

Als coach vind ik het belangrijk dat je je gesteund en vrij voelt in je persoonlijke ontwikkeling en gender-oriëntatie. Waarbij het ontdekken van iemands eigenheid in relatie tot de normen en waarden van de maatschappij een belangrijke plaats inneemt. Soms kan de inzet van video-opnames heel verhelderend zijn om de eigen reacties in de onderlinge interacties terug te kijken en te analyseren.

info@koneksie-gezinstherapie.nl
06 4876 7638

Het ontdekken van je eigenheid is een belangrijk onderdeel van de coaching

contact